Barcelona Acció

SEMPRE AL COSTAT DE LA PERSONA PRESA

L’acció social dels mercedaris a Barcelona, ​​es focalitza en tres direccions:

1 Pisos de reinserció.

1.1 Llar Mercedària a la Vall d’Hebron, un espai que allotja, dóna menjar i suport emocional a les persones de tercer grau o que acaben de sortir de la presó i necessiten, a poc a poc, reintegrar-se en la societat.

1.2 Llar La Mercè de Sant Feliu.

2. Presons

2.1 Els mercedaris donem suport espiritual, psicològic, jurídic i material als presos dels diferents presons de Barcelona: Centre penitenciari de Joves (280 joves), Centre Penitenciari Wad-Ras (147 dones), i Centre Penitenciari de Brians (mòduls d’homes i dones).

3 Assistència jurídico-social.

Gràcies a la tasca de la nostra treballadora social, la Fundació atén:

Atenció social de 142 exreclusos en totes aquelles necessitats que es van presentar per aconseguir l’objectiu final.
93 entrevistes de valoració amb el possible beneficiari i / o Serveis Socials Penitenciaris per recollir tota la informació personal, social i terapèutica necessària.
772 entrevistes individualitzades aplicant el model d’intervenció centrat en les tasques.

 

 

  • Acollida de 54 exreclusos en llibertat definitiva que no tenien recursos econòmics, vincles familiars, socials ni territorials.

 

 

  • 2.099 dies d’acollida en pensions
  • 1.428 vals de manutenció completa i 118 d’1 menjar / dia
  • 7 derivacions a la Parròquia Sant Pere Nolasc i 7 derivacions a la bugaderia pel manteniment de la roba.
  • Lliurament de 120 lots de queviures de manera quinzenal a 10 antics beneficiaris del Servei d’Acollida que estan vivint de manera autònoma.
  • Lliurament de 53 lots amb productes d’higiene personal.
  • També s’han hagut de fer ajudes econòmiques en determinades ocasions per garantir l’èxit de la intervenció:

D’aquestes ajudes econòmiques, 12 han estat en concepte de préstec, pujant a un total de 174,36 €, dels que han tornat 117,76 €. D’altra banda, el Servei d’Ajuda Econòmica de Càritas ha assumit 7 de les ajudes econòmiques, que suposaven un total de € 1.050,00.

  • Adquisició de les habilitats socials necessàries per aconseguir l’objectiu
    final dels 67 exreclusos en llibertat definitiva atesos.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search