Barcelona Notícies

L’acció social dels Mercedaris a Barcelona, es focalitza en tres direccions:

1 Pisos de reinserció

1.1 Llar Mercedària a la Vall d’Hebron, un espai que acull, dóna menjar i suport emocional a les persones que tenen permisos de tercer grau o que acaben de sortir de la presó i necessiten, a poc a poc, reintegrar-se a la societat. 65 persones ateses i 1.604 estades (pernoctacions i àpats) en un any.

1.2 Llar la Mercè de Sant Feliu. 43 persones ateses i 3.755 estades (pernoctacions i àpats) a l’any.

2. Presons

2.1 Els mercedaris donem suport espiritual, psicològic, jurídic i material als presos dels diferents presons de Barcelona: Centre penitenciari de Joves (320 joves), Centre Penitenciari Wad-Ras (150 dones), i Centre Penitenciari de Brians 1 i 2 (2.845 homes i dones).

3. PAO (Punt d’Atenció i Orientació)

El PAO és el punt d’entrada als diferents serveis de la Fundació. Serveix per donar resposta a persones dins de l’àmbit penal.

Total d’usuaris: 46

Servei Socio-Jurídic: 24

Atenció a les famílies: 1

Reinserció Penitenciària: 3

Planificació de la Llibertat: 59

Reinserció Post Penitenciària: 40

Punt de trobada: 37

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search