El Puig de Santa Maria Notícies

A la comunitat de el Santuari de Santa María de El Puig actuem a:

1 Padrins

– Apadrinaments a Xai-Xai, Moçambic.

– Apadrinaments a Matola, Moçambic.

2 Prevenció

– Catequesi infantil del Moviment Infantil Mercedari.

– Catequesi juvenil «Life Teen».

– Assistència des de Càritas Parroquial a les famílies necessitades de El Puig de Santa María.

3 Difusió i sensibilització

– En les visites guiades al monestir

– En les eucaristies

4 Col·laboració

– Ajuda al Centre Nutricional de Matola.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search