EL Puig Santa Maria Acció

SEMPRE AL COSTAT DEL PRES

1 Padrins

– Apadrinaments a Xai-Xai, Moçambic.

– Apadrinaments a Matola, Moçambic.

2 Prevenció

– Catequesi infantil del Moviment Infantil Mercedari

– Catequesi juvenil «Life Teen»

– Assistència des de Càritas Parroquial a les famílies necessites del Puig de Santa Maria

3 Difusió i sensibilització

– En les visites guiades al Reial Monestir

– En les eucaristies

4 Col·laboració

– Ajuda al Centre nutricional a Matola.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search