Presons

Un llarg camí

d’acompanyament

Els mercedaris portem 8 segles acompanyant a les persones d’arreu del món que es troben privades de llibertat. Des de la Fundació entrem en contacte amb tots els problemes socials: drogadicció, alcoholisme, maltractaments, prostitució, trata, abusos, atur, sense papers i un llarg etcètera.

Escoltem, parlem, aconsellem, acompanyem, ajudem i donem suport religiós, moral, familiar, jurídic i material.

ABANS
ABANS
Prevenció
Padrins
Escoles
Menjadors
DURANT
DURANT
Acompanyament
Presons
Tallers
Pastoral - Mediació
DESPRÉS
DESPRÉS
Reinserció
Pisos d’acollida
Reinserció laboral
Víctimes i mediació
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search