Presons

Després

Un cop fora la presó no és fàcil trobar sortides afectives ni laborals. Molts afectats es troben sense llar, sense família ni feina. Reprendre la quotidianitat representa un gran repte.

És per això que els donem una oportunitat a través dels pisos d’acollida i tasques de reinserció laboral.

Pisos d’acollida

A la majoria de les comunitats tenim un pis d’acollida on s’atenen als reclusos amb un sostre i alimentació per proporcionar-los estabilitat residencial en el moment que deixen d’estar sota la tutela de les Institucions Penitenciàries. Els mercedaris viuen amb ells acompanyant-los en aquest procés cap a l’autonomia econòmica i laboral.

Víctimes i mediació

Atenem aquelles persones maltractades que han patit tan abús físic com psíquic.

Reinserció laboral

Treballem conjuntament amb altres entitats per sumar sinèrgies i donar solucions a la problemàtica en que es troba una persona que surt de la presó a l’hora de trobar feina. Els preparem per fer entrevistes, el CV, cursos de formació…

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search