Política de Privacitat

De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de FUNDACIÓ OBRA MERCEDÀRIA amb CIF G64037682 i domicili social situat en PLAÇA CASTELLA 6 08001, BARCELONA, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, FUNDACIÓ OBRA MERCEDÀRIA informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

FUNDACIÓ OBRA MERCEDÀRIA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que FUNDACIÓ OBRA MERCEDÀRIA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d’aquestes, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@obramercedaria.org.

Al seu torn, l’informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de FUNDACIÓ OBRA MERCEDÀRIA, dirigint-se per escrit a l’adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902877192.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Amb enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de FUNDACIÓ OBRA MERCEDÀRIA.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search