800 anys que ens han fet créixer

La Fundació Obra Mercedària canalitza tota la tasca social dels mercedaris de la Província d’Aragó.

L’ordre va ser fundada a Barcelona per Sant Pere Nolasc l’any 1218 per tal d’alliberar els cristians captius dels musulmans i la pirateria del mediterrani. Adaptant-nos als nous temps, la missió de l’ordre és la redempció de les noves formes d’esclavitud, com la dels presos, famílies desestructurades i marginades, dones maltractades, malalts, nens sense recursos …

La nostra llarga història

L’Ordre de la Mercè es va fundar l’any 1218 a la catedral de Barcelona per Sant Pere Nolasc per tal d’alliberar els cristians que eren captius dels musulmans i als que els perillava la fe cristiana. Sant Pere Nolasc, que es veu interpel·lat pel patiment dels captius, en 1203 realitza la primera redempció a València, redimint uns tres-cents captius. És un home de profunda fe, que descobreix el rostre de Crist en els captius i té una experiència mística on la Mare de Déu li demana que dediqui la seva vida a la tasca de redimir captius cristians i sigui fundador d’un orde religiós dedicada a aquesta finalitat. I als captius dedicarà la seva hisenda, els seus diners, la seva vida i amb ell s’uniran un grup de laics que l’ajudaran i amb els quals formarà el primer grup de frares redemptors.

Els mercedaris es comprometien amb un quart vot, el vot de la redempció. A la fi del segle XVII es realitzen les últimes redempcions de captius, sent més de 60.000 persones les redimides pels mercedaris al llarg de la seva història.

La missió dels mercedaris

Apostem per una societat que no doni l’esquena a la realitat penitenciària i que s’impliqui en el seu procés de reinserció, evitant, en la mesura del possible, els efectes de l’internament, i promovent alternatives rehabilitadores.

Donem suport espiritual als privats de llibertat i promovem i afavorim la reinserció social.

Planifiquem, desenvolupem i duem a terme tots aquells actes que són necessaris i adequats per a difondre el coneixement de l’Obra Mercedària, la seva història i les seves finalitats.

Realitzem tot tipus d’activitats que prevenen i eviten les causes socials que generen delinqüència.

Fem tota mena d’activitats encaminades a la creació, formació i exercici del voluntariat social especialitzat en reinserció i obra social penitenciària.

Desenvolupem tot tipus d’activitats encaminades a la formació cultural i social dels privats de llibertat.

Organitzem conferències, col·loquis i seminaris i vam editar i afavorim tota classe de publicacions periòdiques o no, dirigides a la difusió social de les finalitats de la Fundació Privada.

Acompanyem les persones que surten en llibertat deifnitiva cap a la normalització de la vida en societat.

Potenciem i treballem per a la promoció dels pobles i cultures més oprimits, mitjançant la creació de programes de desenvolupament i cooperació per tal d’aconseguir el seu autodesenvolupament.

UN SOL GEST POT CANVIAR MOLTES REALITATS

Suma’t a la nostra Missió Mercedària si ets dels que penses que mai és tard per tornar a començar

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search