Anar als orígens

per mirar cap al futur

El 800 Aniversari de la Fundació de l’Orde ha servit d’estímul perquè des de la Fundació Obra Mercedària considerem de valor proporcionar al projecte unes senyes d’identitat renovades i alhora fermament arrelades en la història i els significats de l’Orde. Senyals que serviran des d’ara a la nostra exteriorització en la tasca social.

UNA PARAULA
UNA PARAULA
UN SÍMBOL
UN SÍMBOL
UN COLOR
UN COLOR

Una paraula

Amb el rescat del nominatiu llatí que fa 800 anys donava nom a l’aventura naixent de Sant Pere Nolasc i els seus primers companys, volem ajudar a fer més visible i global la petjada de la gran família mercedària en les iniciatives i en les obres que afrontem en els nous temps. El logotip “mercedarii” actuarà simbòlicament com a “marca d’aigua”, com a sòl comú de la família mercedària, en la comunicació de la Fundació.

Un símbol

Una ‘m’ minúscula engrandida. La inicial de les paraules Mercè, María, Misericòrdia… inicial també del nostre orde, ha estat el signe triat per a construir sobre ell un símbol que integra la creu, les barres i les joies de la corona presents en el nostre llegendari escut, valent-se del llenguatge gràfic del nostre temps.

Concebem la nova ‘m’ mercedària com la representació d’un espai de trobada, un balcó en el món, un sostre per al refugi i la redempció moderna, sota les línies austeres dels arcs romànics que ens traslladen a escenaris dels nostres propis orígens.

Un color

Respectant els colors blanc, vermell i or, que han acompanyat a l’Orde durant vuit segles, presents ja en el seu hàbit, ja en el seu escut, la Fundació Obra Mercedària ha proposat enriquir la paleta cromàtica aportant als seus senyals d’identitat un color de profund significat espiritual i litúrgic, que també és color mundà de lluita i de llibertat.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search