10 dades que has de saber sobre la fam a El Salvador

 In Comunitats, El Salvador_CAT, Noti HOME CAT

Sabies que … El Salvador és el país més densament poblat de Centreamèrica?

És un país de renda mitja, però el país presenti uns números sobre la fam preocupants.

[Dades extretes del Programa Mundial d’Aliments]

1) El 36% de la població de l’àrea rural viu en condicions de pobresa.

2) 17% dels nens menors de 5 anys presenten desnutrició crònica. Algunes zones rurals poden assolir percentatges fins d’un 40%.

3) El 2% dels nens menors de 5 anys presenten desnutrició aguda, l’última dada del 2008 era de l’1%. L’any 2013 el Govern va identificar 37 municipis amb desnutrició aguda dalt del 2.5%.

4) El 51% de nens menors d’un any en les àrees rurals presenta anèmia per deficiència de ferro.

5) El 9% de nens neixen amb baix pes, aquest indicador ha augmentat en els darrers 2 anys. El 6% de la infantesa menor de 5 anys presenta sobrepès.

En El Salvador seguimos repartiendo víveres 🍞🌽con alimentos básicos para los niños 👧👦🏻 y jóvenes apdrinados de las comunidades marginales. El montaje de las bolsas lo realizaron los chicos que atendemos en el Hogar 🏡 de Jóvenes Ciudad Merliot y de la Casa de Acogida de Mujeres 👩🏽 Hogar Madre de la Merced. #fundacionobramercedaria #fundacioobramercedaria #mercedarii #merced #foundation #hogar #promocionhumana #padrinos #donaciones A El Salvador seguim repartint queviures 🍞🌽 per als nens 👧👦🏻 i joves apadrinats de les comunitats marginals. El muntatge de les bosses el van realitzar els nois que atenem a la Llar 🏡 de Joves Ciutat Merliot i de la Casa d’acollida per a Dones 👩🏽 Llar Mare de la Mercè #fundacionobramercedaria #fundacioobramercedaria #mercedarii #merce #foundation #llar #promociohumana #padrins #donacions

Una publicación compartida de Fundación Obra Mercedaria (@fundacionmercedaria) el

6) En els últims dos anys, el Salvador ha estat afectat per emergències de lent desenvolupament com la Roya de Cafè, que afecta aproximadament a 65,000 persones, ja que els seus ingressos depenen únicament de la curta de cafè. El PMA ha donat suport al Govern en l’atenció de 55,000 persones afectades per la crisi del cafè per mitjà de bons per capacitació i bonificacions per a la creació d’actius.

7) Sobre la base de dades de l’Avaluació de Seguretat Alimentària en Emergència (ESAE), la sequera a El Salvador va afectar un total de 85,430 persones. Des de desembre del 2014, el PMA ha donat suport al Govern en l’atenció a 40,950 persones aproximadament.

8) El 16 de maig de 2011 el Govern del Salvador reitera el seu compromís amb la nutrició del país a oficialitzar la Política de Seguretat Alimentària i Nutricional.

9) El Govern d’El Salvador compta amb una estratègia d’Atenció en Nutrició i Desenvolupament de la Primera Infància amb enfocament dels primers 1,000 dies de vida. La seva cobertura és del 28% de municipis. Cal donar suport a aquest esforç per augmentar la cobertura.

10) El projecte Nodrim El Salvador,  implementat pel PMA, que dóna suport als esforços del Govern en la prevenció de desnutrició crònica, ha inclòs 54,807 participants amb enfocament en els primers 1,000 dies de vida, en els darrers 5 anys.

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search