Toc d’atenció del Comitè per a la Prevenció de la Tortura a les presons catalanes

 In Noti HOME CAT

Dur informe del Comitè per a la Prevenció de la Tortura del Consell d’Europa, un organisme internacional que aplega 47 països europeus, sobre els centres penitenciaris catalans. En una visita d’experts en 2018 a les presons d’e dos matalassos lligats amb una cinta. Molts detinguts també expliquen que reben puntades de peu, cops al cap i ús de les defenses per part dels agents, sobretot quan van a la comissaria després de les detencions.

De totes les entrevistes, el comitè ha elaborat un extens informe en què fa recomanacions en forma d’advertència, com la que demana a les autoritats catalanes que deixin clar als seus funcionaris que maltractar detinguts és “il·legal, res professional i pot comportar sancions”. No obstant això, l’informe admet que es tracta de casos puntuals, que la majoria de procediments són correctes i que veu voluntat de posar remei algunes pràctiques.

Des del Departament de Justícia s’assegura que a partir de l’informe del Consell d’Europa es prendran mesures per donar resposta a les recomanacions. El govern espanyol també ha parlat en un extens informe que està obligat a enviar al comitè contra la tortura com a resposta. El document fa una defensa del compromís dels centres catalans per garantir un tracte correcte als interns i detinguts.

Atenció a les internes

L’informe de el Consell d’Europa també obre un capítol específic per a les dones preses. Recomana que les presons catalanes “prenguin mesures actives per desenvolupar un enfocament de gènere”, per donar resposta a les necessitats específiques de les dones, que són diferents que la del col·lectiu de presos homes.

Totes les recomanacions i crítiques recollides per l’informe de el Consell d’Europa s’afegeixen a les consideracions que ja es van fer el 2011, després de l’anterior visita als centres penitenciaris catalans. Aquestes visites es fan en diferents països europeus per detectar i combatre les actituds punibles per part de les forces policials.

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search