El govern espanyol envia a casa els reclusos en semillibertat

 In Noti HOME CAT

El director general d’Execució Penal i Reinserció Social d’Institucions Penitenciàries, Javier Nistal, ha dirigit una circular als responsables de les presons permetent que els presos que estiguin classificats en tercer grau i aquells als quals se’ls ha aplicat l’article 100.2 – un règim de semillibertat que barreja el segon i el tercer grau- puguin complir condemna en els seus domicilis, sotmesos a mesures de control telemàtic i en les mateixes condicions que han de complir la resta dels ciutadans en la lluita contra el Covid-19.

La circular indica que, amb la finalitat d’adaptar l’activitat penitenciària a les normes establertes en el reial decret pel qual es declara l’estat d’alarma, s’estableix una sèrie de mesures “exclusivament per als centres d’inserció social (CIS) i seccions obertes dels centre penitenciaris”, és a dir, als interns en tercer grau i aquells als quals s’hagi concedit l’article 100.2 i estigui vigent.

Mesures

La primera mesura consisteix en la suspensió de les presentacions voluntàries de llibertat, excepte circumstàncies excepcionals degudament justificades. La segona és la suspensió dels trasllats de centres penitenciaris ordinaris als CIS, també llevat de circumstàncies excepcionals. No obstant això, sí que es mantenen els trasllats dels CIS a presons ordinàries.

En tercer lloc, Institucions Penitenciàries encomana a cada CIS o secció oberta de les presons estudiar de manera individualitzada la situació dels interns classificats en tercer grau o que tinguin aplicat el règim de flexibilitat [100.2] per tal de potenciar l’aplicació de l’article 86.4 deReglament penitenciari. Aquest precepte permet el control telemàtic dels interns en règim obert o de semillibertat.

Control Telemàtic

L’aplicació de control telemàtic haurà de ser aprovada per la direcció de centre, afegeix la circular d’Institucions Penitenciàries, que especifica que “els interns, després de l’aprovació de l’article 86.4 en aquesta modalitat, poden romandre al
domicili a l’espera de la instal·lació del dispositiu telemàtic. Durant aquest temps, cada centre ha d’establir els controls telefònics aleatoris que consideri oportuns”.

Els presos hauran de signar un escrit pel qual es comprometen a romandre al seu domicili i a sortir únicament per realitzar les activitats expressament relacionades en el reial decret d’estat d’alarma, com qualsevol altre ciutadà.

Acumular permisos

Interior també contempla com a mesura complementària que a altres presos en semillibertat se’ls permeti acumular dos permisos ordinaris de quatre dies cada un i altres tantes sortides de tres dies de cap de setmana, de manera que romanguin a casa fins a dues setmanes. Si en algun cas no es pogués concedir permisos ordinaris, l’escrit obre la possibilitat a autoritzar sortides extraordinaris de fins a set dies per a presos en règim obert. Tant en el cas que s’instal·li una polsera telemàtica com que se li acumulin els permisos, el pres haurà de signar un escrit en el qual es compromet a romandre al seu domicili i a sortir únicament per realitzar les activitats previstes en el decret d’estat d’alarma.

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search