El Mestre general dels Mercedaris visita la diòcesi de Lleida

 In Noti HOME CAT

El Mestre general de l’Orde de la Mercè, pare fra Juan Carlos Saavedra Lucho, que resideix a Roma, va fer una visita canònica a la comunitat de Lleida de l’1 al 3 d’octubre. El seu principal objectiu va ser animar la comunitat en el seu servei i fraternitat. D’aquesta manera, el Mestre general fa present la realitat de l’Orde de la Mercè a nivell mundial en cada porció del poble de Déu encomanat
a la comunitat religiosa.

En el nostre cas, va poder conèixer els projectes dels Mercedaris a Lleida i com exercim la nostra missió apostòlica en comunió amb l’Església diocesana. Va tenir l’oportunitat d’entrevistar i conèixer la realitat dels Mercedaris de la mà del bisbe Salvador. El superior de la comunitat, el P. Vicente Zamora, i el P. Josep Leonar do Sánchez, capellà del Centre Penitenciari Ponent i dele gat
diocesà de la Pastoral Penitenciària, el van acompanyar en la visita al pastor de la diòcesi. També va tenir l’oportunitat de compartir l’Eucaristia dominical amb la comunitat eclesial
de la parròquia la Mercè de Lleida.

Full Dominical del Bisbat de Lleida [5-11-2017]

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search