Els funcionaris de presons tindran la consideració d’agents de l’autoritat

 In Noti HOME CAT

Els funcionaris de presons poden veure complert a mig termini una de les seves principals reivindicacions en els últims anys: el reconeixement com a agents de l’autoritat, cosa que, entre d’altres col·lectius, tenen ja reconegut els metges i professors. Aquest és un dels punts principals que es preveu incloure en la nova Llei de Cossos Penitenciaris, actualment en fase molt incipient.

La qüestió ha estat abordada en la reunió que va mantenir, sota la presidència del secretari general d’Institucions Penitenciàries, Ángel Luis Ortiz, el grup de treball que ha d’elaborar un esborrany de Llei de Cossos Penitenciaris, que pretén establir “les bases de la funció pública penitenciària de segle XXI “.

D’aquest grup de treball formen part representants de les organitzacions sindicals i de l’Administració penitenciària, i pretén elaborar un esborrany de l’esmentada llei, que té com a objectiu principal “posar fi a l’actual dispersió normativa i substituir les dues lleis preconstitucionals, de 1970 1977, que en l’actualitat regulen l’estructura corporativa dels funcionaris de Presons.

En aquest sentit, el secretari general d’Institucions Penitenciàries, després d’afirmar que “tots haurem de renunciar a alguna cosa” i animar els sindicats a “evitar les línies vermelles perquè l’última paraula és de Parlament, Ortiz va resumir el que seran les propostes de la Administració per a l’elaboració de la nova Llei, on figura en primer lloc el reconeixement dels funcionaris com a agents de l’autoritat “sense prejudici que aquesta possibilitat pugui ser reconeguda abans pel Parlament.

Reclassificació dels centres

A més, també pretén que, amb caràcter urgent, es creï un mecanisme que permeti que l’Administració Penitenciària es faci càrrec de les indemnitzacions als funcionaris víctimes d’agressions per part d’interns condemnats i declarats insolvents, evitant el recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

Un altre dels objectius és recollir en la norma les particularitats del personal funcionari penitenciari que no estan recollides o contemplades de manera suficient en la legislació que s’aplica a altres col·lectius de l’Administració General de l’Estat. S’inclouen en aquest apartat la regulació de la carrera o la inclusió de noves titulacions necessàries perquè l’Administració Penitenciària pugui complir amb el mandat constitucional de la reinserció: criminòlegs, pedagogs, educadors socials…

Finalment, el secretari general d’Institucions Penitenciàries també va apostar per fer esment a la reclassificació dels centres penitenciaris de manera que es redueixin les actuals nou categories. “No és assumible que hi hagi nou nòmines diferents en funció de centre en el qual es treballa”.

 

 

 

 

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search