Prevenció (abans)

Educació

Atenem 6.699 alumnes i apostem pel seu futur a les nostres escoles de Veneçuela, Panamà i Moçambic.

Centres Nutricionals

Repartim 1.198 àpats diaris als nens i nenes en els nostres menjadors de Guatemala, El Salvador, Panamà, Veneçuela i Moçambic.

Centres Penitenciaris (durant)

Tallers

Es desenvolupen tot tipus de tallers per a ajudar a les persones privades de llibertat a una més fàcil adaptació a la societat una vegada estiguin en llibertat.

Reinserció social (després)

Llars d’acollida

Oferim llars a persones privades de llibertat i els facilitem el procés de reinserció a la societat a Barcelona, Alacant, Lleida, Saragossa, Castelló i Sant Feliu de Llobregat.

PAO (Punt d’Atenció i Orientació)

El PAO és la porta d’entrada als diferents serveis de la Fundació.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search