Saragossa

Llars d’acollida
Espais que allotgen, donen menjar i suport emocional a les persones que necessiten, a poc a poc, reintegrar-se en la societat.
Hogar Mercedario de Zaragoza per a permisos: 7 places, 40 persones ateses i 1.176 estades (pernoctacions i menjars) a l’any.

Acompanyament en Presons
Centre Penitenciari de Zuera (1.600 homes i dones)

PAO (Punt d’Atenció i Orientació)
És un espai on es realitza l’acompanyament als usuaris.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search