0

XXXIV Trobada de Seglars, “800 anys de Família Mercedària alliberant i redimint”

L’Orde de la Mercè està d’aniversari. Després de vuit segles, la Verge segueix viva i estesa arreu del món, sent llavor de llibertat en nom de Déu. Com bé ens exhorta el P. Juan Carlos [...]

page 1 of 2
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search