Deducciones fiscales para donaciones a la Fundación Obra Mercedaria

 In Noti HOME CAT

Des del 6 de maig passat s’incrementarà en cinc punts percentuals les deduccions per donacions a ONG segons el Reial decret llei 17/2020, del 5 de maig publicat al BOE de 6 de maig de 2020 que inclou una modificació de l’article 19 de la Llei 49/2002 de donacions.

Els nous percentatges de deducció s’apliquen des de l’1 de gener de 2020 a les donacions a entitats acollides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius al mecenatge.

Els nous percentatges de deducció són els següents:

  • Deducció del 80% per als primers 150 euros donats.
    A partir d’aquest import, és a dir per l’import donat per sobre dels primers 150 euros:
  • Deducció del 35%.
  • Deducció del 40% si es tracta de donacions periòdiques realitzades durant al menys tres anys a la mateixa entitat per un import igual o superior.

Aquestes noves deduccions s’aplicaran en la declaració de la renda de 2020 per a les donacions realitzades des de l’1 de gener de 2020.

La Fundació Obra Mercedaria, al igual que la  Parròquia Mare de Déu de la Mercè, apliquen aquestes deduccions fiscals al percebre les donacions.

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search