La UMH asesorará en temas de evaluación y exploración de perfiles psicosociales a profesionales de la Fundación Obra Mercedaria

 In Noti HOME CAT

La vicerectora de Relacions Institucionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx, María Teresa Pérez Vázquez, i la representant de la Fundació Obra Mercedària a Elx, Mariola Ballester Siruela, van signar el dimarts 16 de setembre un conveni de col·laboració. Mitjançant aquest acord, la UMH, a través del Grup d’Investigació Acció Psicosocial en l’Àmbit Comunitari (IAPAC) i la Fundació estableixen un marc d’actuació per a l’assessorament a professionals de la Fundació i per a l’atenció, mitjançant entrevistes, als seus usuaris o a la població en general.

En concret, el Grup IAPAC de la UMH desenvoluparà, de forma altruista, projectes i programes d’avaluació i assessorament en el coneixement del perfil d’usuaris de la Fundació Obra Mercedària a Elx, encarregada de gestionar la diversitat cultural en tots els àmbits socials i fomentar l’autonomia i inserció de col·lectius vulnerables com el de les persones privades de llibertat i/o en exclusió social, així com de les persones sense llar.

El Grup IAPAC, també, analitzarà variables psicosocials relacionades, així com altres programes de prevenció i/o sensibilització, orientats al canvi actitudinal d’usuaris, professionals i/o població general. Tanmateix, la UMH realitzarà avaluacions del perfil d’usuaris mitjançant entrevista semi-estructurada i/o Històries de Vida, que realitzaran estudiants del Grau en Psicologia i/o Màster de la Universitat, tutoritzats per professors. A més, el Grup d’Investigació de la UMH donarà suport en la metodologia avaluació i el disseny de programes de prevenció i/o sensibilització; i analitzarà els perfils avaluats i la influència de determinades variables psicosocials en la situació de vulnerabilitat d’aquests col·lectius, així com els canvis i l’eficàcia dels programes de sensibilització i intervenció implementats.

obra-mercedaria-elx

D’altra banda, la UMH redactarà informes orientats a la difusió i el coneixement del perfil psicosocial d’aquests col·lectius i s’encarregarà de redactar i sistematitzar els programes de sensibilització i intervenció en el marc d’aplicació de l’entitat i, finalment, reconeixerà l’activitat desenvolupada per l’estudiantat de la Universitat en l’entitat com pràctiques voluntàries, acadèmiques externes, i/o pre-professionals.

Per la seva banda, la Fundació Obra Mercedària facilitarà un espai on realitzar les entrevistes d’avaluació i poder atendre les persones que sol·licitin informació o vulguin participar en el desenvolupament del projecte de perfils psicosocials en grups d’exclusió social.

Elx, 16 de septiembre de 2020

 

 

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search