Presons reforçarà el control de drogues i la prevenció de sobredosi

 In Barcelona_CAT, Comunitats, Noti HOME CAT

La suspensió de les comunicacions especials i dels permisos dels interns ha provocat que durant la fase de contenció de la pandèmia del coronavirus, els presos hagin tingut un menor accés al consum de drogues provinents de l’exterior, informa Institucions Penitenciàries. Amb això s’ha corroborat que les principals vies d’entrada de substàncies prohibides a les presons són les comunicacions, els paquets, els interns amb llocs de treball que tenen contacte directe amb persones de l’exterior i els permisos de sortida.

Així mateix s’ha constatat que l’absència de droga repercuteix positivament en un clima de convivència òptim, reduint-se el nombre d’incidents i desapareixent les morts per sobredosi. No obstant això, aquest període sense consumir implica una probable pèrdua de tolerància i un major risc de patir sobredosi si es recau en el consum. Per això la Subdirecció General de Sanitat ha posat en marxa una campanya a través d’adhesius, cartells i díptics en els quals s’informa els interns dels riscos que suposa haver perdut aquesta tolerància i apel·lar a la seva responsabilitat individual.

Màxima vigilància

A més, es reforçarà la vigilància davant possibles casos de recaiguda en els presos que han començat el consum de metadona o en els pacients que tenen prescrits diversos fàrmacs. Per a això, els equips tècnics de les presons crearan comissions multidisciplinars en què es planifiquin i organitzin activitats de caràcter esportiu i intervencions terapèutiques específiques en prevenció de recaigudes. Es treballarà també sobre estats d’ansietat i estrès i amb tallers sobre la COVID-19.

Pel que fa a les mesures de seguretat, s’instensificarà el control d’interns que ocupen destinacions o llocs de treball on hi ha possibilitat de relacionar-se amb persones de l’exterior, de tal manera que s’eviti la coincidència i, quan no sigui possible, que estiguin permanentment supervisats . També es durà a terme un control exhaustiu a la paqueteria i es potenciarà els controls de drogues a través de les unitats canines pròpies o de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat. De cara a la sortides, s’intensificarà el desenvolupament del programa de preparació de permisos, així com les condicions de control durant la seva estada fora de la presó.

A més, es persistirà en les campanyes de conscienciació perquè famílies, amics i interns siguin conscients el dany que produeix la droga, així com en la necessària implicació de tots els professionals de les presons en la seva lluita.

 

 

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search