Taller Conviure: 10 eines per a viure en comunitat

 In Comunitats, Elx-Alacant_CAT, Noti HOME CAT

Se celebra a Elx la segona edició del Taller Conviure

 

Introducció

A Espanya, les mesures penals comunitàries són una realitat penitenciària des de fa més de vint anys. Són sancions que impliquen la participació de la persona condemnada en activitats, tallers o programes en l’àmbit comunitari i així reparar a la societat pel mal causat a més de fomentar la prevenció de nous delictes.

La Subdirecció General de Mitjà Obert i Penes i Mesures Alternatives- dependent de la Secretaria General d’Institucions Penitenciàries- porta des de fa diversos anys impulsant el compliment de la pena de treball en benefici de la comunitat a través de la participació de la persona condemnada en tallers educatius que permetin un lloc de reflexió sobre el delicte comès, en el context de l’article 49 del Codi Penal. A tall d’exemple, des de l’any 2010, milers de persones condemnades per delictes de seguretat viària han complert la pena de treball en benefici de la comunitat imposada participant en el taller TASEVAL -Taller de Seguretat Viària- en el qual es treballen elements psicoeducatius relacionats amb la conducció i la delinqüència viària.

taller-convivir_1

En l’actualitat, s’ha vist necessari comptar amb altres tallers que permetin la participació d’altres tipologies delictives en aquesta via de compliment; pel que, seguint la filosofia d’aquest últim, es presenta ara el Taller Conviure: 10 eines per a Viure en Comunitat. Aquest taller s’implementarà en els Serveis de Gestió de Penes i Mesures Alternatives de tot el territori de l’Administració General de l’Estat per a acollir a persones condemnades a penes de treball en benefici de la comunitat de diversa etiologia delictiva. En el taller, estructurat en tres blocs, es treballa:

   – El Jo: parant esment a les emocions, l’autoestima, el consum de substàncies, els valors, l’empatia i la maduració personal.

   – Les Relacions Personals: on es posa l’accent en el respecte a la diversitat i els drets humans, la igualtat de gènere, la comunicació efectiva, l’escolta activa, la gestió positiva del conflicte i la prevenció de la violència.

   – El Context: per a aturar-se en la importància de les relacions familiars positives, la relació amb l’entorn i el valor del treball i les habilitats laborals.

En definitiva, al llarg de 10 sessions es treballaran elements fonamentals relacionats amb la vida en comunitat que, segons la literatura científica, contribueixen a mantenir a les persones allunyades de la conducta delictiva.

El taller ha estat dissenyat des d’una perspectiva multidisciplinària, per al que hem comptat amb l’esforç de professionals penitenciaris de l’àmbit de la psicologia, la pedagogia i el treball social.

 

Justificació

Les penes i mesures alternatives a la privació de llibertat són una realitat cada vegada més majoritària i diversa a Espanya. A l’any es gestionen més de 120.000 mesures penals comunitàries de les quals, gairebé 105.000 són treballs en benefici de la comunitat (TBC). Un terç d’aquestes mesures deriven de delictes relacionats amb la violència de gènere, un segon terç de delictes viaris i el tercer el componen una gran varietat de delictes, com ara delictes contra la propietat i lesions, entre altres.

Segons el context normatiu espanyol actual, la pena de TBC pot complir-se de diverses maneres. La més habitual és la participació de la persona condemnada en activitats d’utilitat pública, és a dir, la realització d’un treball no remunerat en associacions del tercer sector (aquí és on entrem nosaltres la Fundació Obra Mercedària), entitats locals, etc. No obstant això, és cada vegada més freqüent que les persones condemnades participin en tallers o programes relacionats amb la seva etiologia delictiva. Els tallers -de tipus formatiu i d’una durada entre dos i tres mesos- van dirigits a persones condemnades a TBC de curta durada, mentre que els programes -de tall psicoeducatiu i de durada entre 5 i 10 mesos- són per a les penes de TBC de major durada. En tots dos casos l’objectiu és que aquestes persones reflexionin sobre el delicte comès i les seves conseqüències, i adquireixin habilitats i actituds que els permetin mantenir-se allunyats de l’activitat delictiva.

smart
taller-convivir_3

Població destinatària

El Taller Conviure està destinat a persones condemnades a treball en benefici de la comunitat de curta durada que hagin comès qualsevol delicte excepte delictes de seguretat viària, violència de gènere o delictes sexuals. També s’exclouran a persones amb trastorn mental amb simptomatologia activa, discapacitat intel·lectual o drogodependència activa que dificultin un aprofitament adequat del taller.

 

Objectius generals

Promoure canvis en les persones condemnades a TBC orientats a trencar l’itinerari delictiu, dotant-les d’eines bàsiques, d’una manera dinàmica i pràctica, per a millorar les capacitats per a viure en comunitat.

Facilitar i optimitzar la gestió dels serveis de gestió de penes i mesures alternatives en el compliment de la pena de TBC.

 

Informació de la Segona edició del Taller Conviure

La primera edició es va dur a terme del 17 d’abril al 29 de juny, amb 15 participants.
La segona es realitzarà del 18 de setembre al 27 de novembre, amb 12 participants.

Els dies triats per a realitzar aquest taller, seran els dissabtes al matí, per a facilitar la participació dels condemnats sense que interfereixi aquest compliment en la seva vida laboral.

La finalitat del desenvolupament d’aquest taller per part de la nostra Fundació és:

  • Que les persones no hagin de desplaçar-se al servei de gestió de penes a desenvolupar el taller, que està a Alacant, per a evitar l’onerós que pot ser això tant a nivell familiar, laboral i econòmic. Per la qual cosa els impartim en els salons de la nostra Parròquia Sant Vicent Ferrer d’Elx.
  • Reduir el nombre de persones que s’hagin a l’espera de complir aquest tipus de penes.

 

A més, tenim conveniat amb el Servei de Gestió de Penes i Mesures Alternatives, a la Presó d’Alacant, una plaça per al compliment de Treballs en Benefici de la Comunitat. Durant aquest any 2021 han passat 6 persones a complir les seves jornades.

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search