Institucions Penitenciàries suspèn per la Covid-19 els permisos i les comunicacions especials a les presons

 In Noti HOME CAT

La Secretaria General d’Institucions Penitenciàries (SGIP) va remetre divendres passat un escrit a tots els centres penitenciaris dependents de l’Administració General de l’Estat amb “noves mesures per evitar l’expansió de la COVID-19 entre la població reclusa”, considerada “col·lectiu d’alt risc”.

Després de la seva reunió, en la qual van analitzar l’últim document del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) sobre la incidència del coronavirus, el SGIP ha decidit suprimir les comunicacions especials de les persones preses. És a dir: les comunicacions familiars, íntimes i de convivència. A més, restringeixen les comunicacions ordinàries, per locutori, al 50%, amb dos comunicants per pres o presa com a màxim. L’horari s’estendrà a tots els dies de la setmana, “amb obligació de desinfectar els locutoris després de cada torn de comunicació”. També suspenen els permisos de sortida i les sortides programades dels presos.

Algunes excepcions

Les mesures, amb una vigència inicial de tres setmanes i que entrarà en vigor dilluns, afecten a tots els centres de l’Administració General de l’Estat excepte els de les Canàries i Illes Balears. Encara que en aquest últim territori, la presó de Mallorca manté també suspeses les comunicacions especials. En el cas del Centre Penitenciari d’Orense, a les mesures anteriors se suma a més la suspensió de les comunicacions ordinàries.

El SGIP també ha decidit no aixecar, “mentre la situació no ho aconselli”, el tancament total dels centres penitenciaris Madrid V, a Soto de Real, i Lleó. En ells, a més de les mesures anteriors, es mantenen suspeses les comunicacions ordinàries i no es permet l’accés a la presó “a tota persona aliena a l’Administració penitenciària que no tingui una tasca imprescindible”.

 

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search